U moet eerst en vooral nagaan of uw financieel adviseur door een erkende instelling is erkend en of hij voorkomt in het register dat de instelling openbaar maakt.

De Chartered Status wordt nu beschouwd als de benchmark in het Verenigd Koninkrijk en elke adviseur die niet kan aantonen dat hij in staat is deze status te bereiken, wordt terecht beschouwd als tweederangs op de Britse markt. Er is geen reden waarom dit in Portugal anders zou zijn.

Als uw adviseur niet gecharterd is, kunt u het beste advies inwinnen bij iemand die academisch in staat is de relevante examens af te leggen en onafhankelijk advies te geven dat niet een standaardoplossing is.

U zou immers niet graag Savile Row-prijzen betalen om vervolgens een pak te ontvangen dat rechtstreeks uit de koopjesbak van uw plaatselijke discount-supermarkt komt - en toch is dat wat sommige bedrijven hier in Portugal al vele jaren verkopen in termen van hun beleggings-"oplossingen".

We hebben ontdekt dat er binnen fondsen extreem hoge kosten worden berekend - vaak zonder dat de klant zich bewust is van het bestaan ervan. Een voorbeeld: een cliënt had doorlopende kosten van 2,71% per jaar. Toen we deze kosten optelden bij de andere doorlopende kosten die onze cliënt betaalde, kwamen de totale kosten per jaar uit op meer dan 4%. Dit betekent dat onze klant meer dan 50% van zijn beleggingsopbrengst zag weggegeten in niet-transparante kosten.

Dit soort kosten doet de vraag rijzen of de fondsaanbieders uw financieel adviseur in feite betalen om aanbevelingen te doen. Dit kan leiden tot een duidelijk belangenconflict.

Een teken dat u mogelijk enorme bedragen aan kosten betaalt, is dat u zich ervan bewust bent dat de financiële markten het goed hebben gedaan, maar dat uw portefeuille aanzienlijk lijkt achter te blijven. Hoewel dit geen duidelijke indicatie is dat u te veel betaalt, is het de moeite waard om dit met ons te bespreken, zodat wij een forensisch onderzoek met u kunnen uitvoeren en, indien nodig, de nodige correcties kunnen aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw kosten tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.

Uw Financieel Adviseur moet een zorgplicht hebben jegens u, en u alleen, en alleen beleggingen aanbevelen die in uw belang zijn, met transparante kosten die u begrijpt, en zijn afgestemd op uw houding ten opzichte van beleggingsrisico.

Als u bezorgd bent dat uw Financieel Adviseur niet over de juiste kwalificaties beschikt, of dat u buitensporig hoge kosten betaalt voor bestaande beleggingen of pensioenen die u mogelijk bezit, neem dan contact met ons op.De inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden, u mag deze informatie of ander materiaal niet opvatten als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of ander advies. Niets in dit rapport vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door HOLBORN of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten in dit of in enig ander rechtsgebied te kopen of te verkopen.

Holborn Assets Wealth Management (CY) Ltd, geautoriseerd door de Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) Licentienummer 394/20, met paspoort in de gehele EU/EER.

Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren op +351 289 126 911, portugal.enquiry@holbornassets.com

https://holbornassets.com/portugal-news/