Marcelo Rebelo de Sousa verklaarde dat de staatsbegroting voor 2022 "bedoeld was om een horizon van vier en een half jaar af te bakenen".

Hij merkte echter op dat de premier, António Costa, bij de presentatie van het document ervoor heeft gekozen "dringende maatregelen" te nemen, die al door het staatshoofd zijn bekrachtigd.

"De begroting zelf is een kader voor vier en een half jaar. Nu zijn er dringende en onmiddellijke maatregelen en ik heb ze goedgekeurd - voor gezinnen, bedrijven, voor de specifieke visserijsector, voor bedrijven die zeer intensief gebruik maken van aardgas en ook van energieomzetting voor hernieuwbare energiebronnen", zei hij.

Over de vraag of de OE als een bezuinigingsbegroting moet worden aangemerkt, zei de president van de republiek dat de oorlog in Oekraïne "offers" vraagt in Portugal en in de wereld.

"Oorlog heeft zijn eigen effecten op de oorlogseconomie. Zolang hij duurt, heeft hij gevolgen. Dat brengt offers met zich mee," verklaarde hij.