Volgens de actualisering van de mondiale economische prognoses heeft het IMF de groeivooruitzichten van het bruto binnenlands product (bbp) van Portugal voor dit jaar met 1,1 procentpunt (pp) neerwaarts bijgesteld tot 4 procent, tegen een prognose van 5,1 procent in oktober.

De instelling onder voorzitterschap van Kristalina Georgieva verlaagde ook haar groeiprognose voor 2023 tot 2,1 procent, tegen 2,5 procent in oktober.

Meest pessimistisch

Het IMF wordt daarmee de meest pessimistische instelling onder de belangrijkste nationale en internationale instellingen over de expansie van het Portugese bbp dit jaar.

De Portugese regering voorspelt een groei van 4,9%, evenals de Bank van Portugal, terwijl de Raad van ministers van Financiën uitgaat van een expansie van 4,8%.

De Europese Commissie verwacht dat het Portugese BBP met 5,5% zal toenemen en de OESO met 5,8%.

Het IMF voorspelt ook dat het werkloosheidscijfer dit jaar op 6,5 procent zal uitkomen en licht zal dalen tot 6,4 procent in 2023.