Maar met de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de diplomatieke en economische gevolgen daarvan, wordt de dynamiek van de VS als leider van het internationale systeem met hun idealen van westerse liberale democratie in twijfel getrokken.

Het falen van het buitenlands beleid in Afghanistan en Oost-Europa speelt mee in het argument dat de Verenigde Staten vandaag geen doeltreffende leider zijn in de wereldpolitiek. Dit wordt gekoppeld aan de potentiële uitdagingen voor de USD die in de energie-industrie kunnen ontstaan, aangezien de roebel en de yuan voor verschillende staten aantrekkelijker valuta's lijken te zijn.

Aangezien de markten en internationale fora momenteel niet overtuigd zijn van een bepaalde weg voorwaarts, moeten de burgers zich bewust zijn van onze realiteiten. Ik moedig meer gesprekken aan over de huidige structuur van de westerse politiek en de gevolgen daarvan voor de wereld in het algemeen. Meer nog, iedereen moet zich rekenschap geven van de invloed die een mogelijk wankelend Amerika zal hebben op wat hij op zijn bord kan leggen, wat hij op zijn rug kan dragen en welk dak hij boven zijn hoofd kan hebben.

Jade-Mark Sonilal, University of the West Indies

Trinidad en Tobago, Per e-mail