Marta Temido zei dat, overeenkomstig de aanbeveling van de Technische Commissie voor de vaccinatie tegen Covid-19, de nieuwe dosis nog voor het begin van de herfst- en winterperiode zou worden toegediend, vooruitlopend op een mogelijke verslechtering van de epidemiologische situatie op dat moment.

"De Technische Commissie voor de vaccinatie tegen Covid-19 was van oordeel dat een tweede boosterdosis inderdaad zou worden aanbevolen en dat die tweede booster zou moeten gebeuren met een seizoensgebonden hoger risico", verklaarde de minister van Volksgezondheid.

In april hadden het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en het Europees Geneesmiddelenbureau al een vierde dosis van het vaccin aanbevolen, alleen voor mensen ouder dan 80 jaar.

Zonder te vermelden voor welke specifieke groep deze vaccinbooster in Portugal zou worden toegediend, zei Marta Temido dat de gezondheidsautoriteiten "zich op dat moment voorbereiden", waarbij zij toegaf dat het mogelijk is om op dat moment te anticiperen.

"In dit kader blijven de technische structuren van het Ministerie van Volksgezondheid, met name het Nationaal Gezondheidsinstituut Ricardo Jorge, natuurlijk de ontwikkeling van de doeltreffendheid van de vaccins volgen om eventuele dalingen te meten die de vervroeging van deze tweede vaccinatiedosis kunnen aanbevelen", legde zij uit.