De onzin die hij schrijft over de regio na WO2 is ongeloofwaardig.

WO2 eiste miljoenen levens. Heel Europa was in beweging. De catastrofe die de bevolking was overkomen concentreerde het bewustzijn op hun eigen overleven. Ze hadden hun eigen persoonlijke verschrikkingen te verwerken en oorlogscorrespondentie stond nog in de kinderschoenen. Elke natie rouwde samen. "Hip" komt er niet in voor. John Clare's tergend schelden op iedereen die het niet met hem eens is, illustreert alleen zijn eigen kwetsbaarheid als het gaat om een volwassen debat.

Het Russische rijk stortte in 1989 van binnenuit in. Overeenkomsten met de NAVO deden er toen niet meer toe. Rusland had geen andere keuze dan zich terug te trekken uit Oost-Europa, dat het sinds het einde van WO2 in zijn greep hield. Leest meneer Clare de geschiedenis niet?

Sindsdien zijn de Oost-Europese naties opgebloeid en hebben ze geen behoefte om opnieuw door Rusland te worden overgenomen en zullen ze tot de dood vechten om hun vrijheid te verdedigen.

De regio's in Oost-Oekraïne zijn binnengevallen na de Russische overname van de Krim. Ja, er zijn etnische Russen gemengd in het oosten, die sympathiseren met Rusland. Zij leven binnen de grenzen van Oekraïne. Poetin gebruikte dit om zijn agenten en opruiers te sturen om andersdenkenden op te hitsen en te motiveren. Daarna stuurde hij zijn troepen. Het is onjuist om te suggereren dat Oekraïne zijn burgers bombardeert, terwijl de heer Clare zou moeten specificeren dat "Russische en door Rusland gesteunde separatisten" door Oekraïne worden gebombardeerd. Rusland dwingt het uiteenvallen van Oekraïne af en helpt niet "arme weerloze burgers" zoals hij suggereert. Wederom verzint de heer Clare zijn eigen verhaal wanneer hij impliceert dat de Oekraïners "hun corrupte regering haten". Ik vraag mij dan af waarom de Russische troepen niet werden verwelkomd en waarom miljoenen zijn gevlucht om zich in veiligheid te brengen voor de barbaren? Ik kan de heer Clare verzekeren dat de Oekraïners niet van Rusland houden en hen nu haten. Zij herinneren zich nog de grote hongersnood van 1932-1933 toen 7.000.000 mensen door de Sovjetregering werden uitgehongerd als onderdeel van Stalins decennialange pogingen om de Oekraïense boerenstand te vernietigen, die zich verzette tegen de gedwongen collectivisering van hun land. Kijk naar het nieuws van het front, naar het "Esprit de Corps" van de Oekraïense strijdkrachten of bent u doof mijnheer Clare?

Ben Dmytryszyn, Tavira, Per e-mail