Volgens het document is de regering van mening dat het verplichte gebruik van een masker in binnenruimten "het voorwerp kan zijn van een nieuw kader, waarbij de evenredigheid van de beperkende maatregelen met de omstandigheden van de besmetting die zich op elk moment voordoen, gewaarborgd blijft".

"Aldus beperkt de regering het verplichte gebruik van een masker tot plaatsen die worden gekenmerkt door de bijzondere kwetsbaarheid van de personen die er komen en tot plaatsen die worden gekenmerkt door een intensief gebruik zonder alternatief, rekening houdend met de bijzondere plicht tot bewaking en handhaving van het veiligheidsgevoel van de gemeenschap", zo luidt het.

Volgens het wetsdecreet blijft het gebruik van een masker verplicht in gezondheidsinstellingen en -diensten, in woon- of opvangstructuren of diensten voor thuiszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen, alsook in het collectief personenvervoer, met inbegrip van het luchtvervoer, en in taxi's.