"Het genomen besluit is het juiste, omdat niet aan de voorwaarden voor de overplaatsing van diensten, functies en werknemers was voldaan. Geen van deze factoren was gegarandeerd, namelijk de onderhandelingen over de werknemers", vertelde de voorzitter van de Unie voor de loopbaan van de Dienst voor onderzoek en inspectie van de vreemdelingen en de grensbewaking (SCIF/SEF) aan Lusa.

Acácio Pereira zei dat het uitstel van het opheffen van de SEF aantoont "dat het een complex proces is".

De Raad van Ministers heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de afschaffing van SEF uit te stellen, waarbij de regering dit besluit rechtvaardigt met de noodzaak om de geplande veranderingen te laten rijpen, met name wat betreft de opleiding van degenen die met de luchthavencontrole zullen worden belast.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft geen datum voor de voltooiing van dit proces toegezegd en benadrukt dat "het belangrijker dan de kalender is ervoor te zorgen dat de overgang sereen, veilig en vreedzaam verloopt" en met de "betrokkenheid van alle actoren".

De voorzitter van de inspecteursvakbond SEF was van mening, zoals hij vanaf het begin van het proces heeft betoogd, dat het opheffen van deze veiligheidsdienst "vanuit politiek oogpunt een verkeerde beslissing is".

.