In een verklaring gaf de entiteit aan dat "het cementverbruik op de nationale markt in de eerste twee maanden van 2022 met 18,2% j-o-j is gestegen, tot een totaal van 635 duizend ton".

Volgens AICCOPN, "in de eerste twee maanden van 2022, werden 3.226 vergunningen afgegeven door de gemeenteraden voor nieuwbouw of renovatie werken in residentiële gebouwen, wat zich vertaalt in een stijging van 5,8%, jaar op jaar", en "wat betreft het aantal vergunde woningen in nieuwbouw, in deze twee maanden, was er een stijging van 19,8%, jaar op jaar, tot 4.897".

In dezelfde nota, herinnerde de vereniging eraan dat met betrekking tot de toekenning van leningen voor nieuwe huisvesting door financiële instellingen, "er tot februari 2022 een stijging van 25,3%, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 2.464 miljoen euro.

Aan de andere kant, werd in februari, "voor de gemiddelde waarde van de huisvesting taxatie ten behoeve van bankkrediet een appreciatie van 11,9% geregistreerd, in jaar-op-jaar termen, met variaties van 13,2% in appartementen en 7,4% in in de huizen", zei de AICCOPN.

Algarve met 42% gestegen

De vereniging belichtte ook de Algarve, ernaar verwijzend dat het aantal vergunde woningen in nieuwbouw, in de twaalf maanden eindigend in februari 2022, 1.662 was, een waarde die een stijging van 46,2% ten opzichte van de 1.137 vergunde woningen in de voorgaande twaalf maanden vertegenwoordigt.

Volgens de AICCOPN "is 20% daarvan van het type T0 of T1, 39% van het type T2, 31% van het type T3 en 10% van het type T4 of hoger".