Deze gegevens werden aan ECO verstrekt door de voorzitter van de Portugese vereniging van uitgevers en boekverkopers (APEL), Pedro Sobral, waaruit blijkt dat deze markt langzaam het herstel van andere sectoren van de economie volgt. Desondanks beweert hij dat "overheidsbeleid nodig is om het lezen en de aankoop van boeken aan te moedigen, zoals een grotere verlaging van de BTW op boeken, zodat de prijs geen belemmering vormt".

"De Portugese markt leeft van lage lees- en alfabetiseringscijfers", ver onder die van andere Europese landen, aldus de voorzitter van APEL.

Pedro Sobral voegde eraan toe dat "in het eerste jaar van de lockdown, dat wil zeggen 2020, de markt 17% aan waarde verloor, wat een enorm en plotseling verlies is voor een sector, die toch al kwetsbaar is, en zeer afhankelijk van particuliere consumptie-indexen". Maar 2021 bleek een jaar van terugkeer met betere verkoopcijfers: "Ondanks de harde lockdown met de volledige sluiting van de markt gedurende 10 weken en gedeeltelijk gedurende twee maanden, alsook de beperkingen tijdens het kerstseizoen, heeft 2021 uiteindelijk de 17% teruggewonnen die het in 2020 had verloren". Dat blijkt een frisse wind in de sector te zijn, gezien de impact van de pandemie op de boekverkoop: "Het verlies dat in het eerste jaar van de pandemie werd geleden, werd uiteindelijk gecompenseerd", zei hij.