Hélder Martins vertelde Lusa dat de beslissing van het Hooggerechtshof (STJ) een "oude praktijk" zal aantasten, in een regio die meer dan een derde van het totaal aan lokale accommodaties (AL) in condominiums telt.

De recente uitspraak van het STJ over lokale huisvesting impliceert een verbod op het installeren van dit type tijdelijke accommodatie in autonome fracties die bestemd zijn voor permanente huisvesting in een horizontaal onroerend goed gebouw, volgens juriste Fernanda Paula Oliveira.

Público meldde donderdag dat het Hooggerechtshof (STJ) de jurisprudentie over de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan, in hetzelfde gebouw, van permanente huisvesting en tijdelijke huisvesting voor toeristische doeleinden heeft gestandaardiseerd, waarmee, volgens de krant, "een einde is gemaakt aan de verschillen in juridische opvatting".

Kwestie Algarve

"Hoewel in de Algarve de geschillen tussen bewoners van en eigenaren van lokale accommodatie minder uitgesproken zijn dan in Lissabon en Porto (...), bewijzen de cijfers dat wij de voornaamste slachtoffers zijn van deze uitspraak. Deze maatregelen zijn alleen gericht op fracties in gebouwen die onder het horizontale eigendomsregime vallen, dat wil zeggen, lokale accommodatie in de vorm van een appartement", aldus de voorzitter van AHETA.

Dezelfde bron onderstreepte dat "van de 101.534 in Portugal geregistreerde lokale accommodaties, 65.750 de vorm van een appartement hebben, waarvan 25.000 in het district Faro", een aantal dat "ongeveer 25% van de lokale accommodaties in het land" vertegenwoordigt en "38% van het totale aantal lokale accommodaties in de vorm van een appartement".

De voorzitter van AHETA was van mening dat de uitspraak "een totaal gebrek aan kennis over het onderwerp onthult en de hele sector ter discussie stelt", en ook in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Stedelijke Gebouwen (RGEU).

AHETA zei dat een "wijziging van de wet gemaakt in 2018 (wet 62/2018, van 22 augustus)" al voorzag in "mechanismen om deze gevallen van conflicten tussen condominiums en AL-eigenaren op een eenvoudige, snelle en vrije wijze op te lossen", en benadrukte dat de aantallen rechtszaken "residueel" zijn en "minder dan 50 zijn geweest sinds 2018".