De herstructurering van de Dienst vreemdelingen en grenzen zal pas van kracht worden wanneer het decreet tot oprichting van het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA) in werking treedt, een entiteit die verantwoordelijk zal zijn voor het administratieve karakter van de SEF.

In het wetsontwerp, dat woensdag in de plenaire vergadering zal worden besproken, trekt de regering, met een verzoek om voorrang en urgentie, de termijn van 180 dagen in die zij had gesteld voor de oprichting van het APMA, zonder geplande datum.

In de toelichting beroept de regering zich op de pandemie, de ontbinding van de Assemblee van de Republiek en de oorlogssituatie in Oekraïne waardoor geen vooruitgang is geboekt bij de herstructurering van de diensten.

De ontbinding van de Assemblee van de Republiek, met de oproep tot vervroegde verkiezingen, "conditioneerde de activiteit van de uittredende regering, waardoor de uitvoering van structurerende maatregelen werd beperkt", beweert de uitvoerende macht.

Vrijdag, aan het eind van de buitengewone ministerraad, zei de minister van Binnenlandse Zaken, José Luís Carneiro, dat de APMA "pas gevormd zal worden wanneer de dimensies voldoende rijp zijn".

José Luís Carneiro, rechtvaardigde het uitstel van het opheffen van het SEF met de noodzaak om de geplande veranderingen te laten rijpen, met name wat betreft de opleiding van degenen die belast zullen worden met de controle van de luchthavens.