"De gemiddelde waarde van de Rt voor de dagen van 18 tot 22 april was 1,02" op nationaal niveau, wat een stijging betekent ten opzichte van de waarde van 1,00 die in de voorgaande week werd geregistreerd, vordert het INSA-rapport over de ontwikkeling van het aantal gevallen in het land.

Tussen 21 januari en 15 februari registreerde deze indicator een scherpe daling, tot 0,71.

Volgens de vandaag bekendgemaakte gegevens is het gemiddelde aantal dagelijkse gevallen gedurende vijf dagen op nationaal niveau gestegen van 8.931 tot 9.474, met een daling op het Portugese vasteland (8.842).

In het INSA-document wordt ook toegevoegd dat de Rt - die een schatting geeft van het aantal secundaire besmettingsgevallen als gevolg van elke persoon die het virus bij zich draagt - boven de drempel van 1 ligt in het noorden (1,07), in het centrum (1,03) en op de Azoren (1,05), wat "wijst op een stijgende tendens" van SARS-CoV-2-infecties.

Deze indicator is 0,99 in Lissabon en Vale do Tejo, 0,98 in Alentejo, 0,95 in Algarve en 0,89 op Madeira.

"Portugal heeft een 14-dagen cumulatief meldingspercentage van meer dan 960 per 100.000 inwoners en een Rt groter dan 1, dat wil zeggen een zeer hoog meldingspercentage met een stijgende trend", voegt het instituut eraan toe.