Het besluit om de voogdij over de dienst Correios de Portugal ter discussie te stellen, werd genomen door de gemeenteraad van Porto nadat de burgemeester van Valongo, José Manuel Ribeiro, melding had gemaakt van de "talrijke klachten" die de gemeente over CTT heeft ontvangen.

"Ernstig probleem"

"Er is een zeer ernstig probleem met de postdiensten en de wet moet ergens voor gelden. Er zijn onaanvaardbare vertragingen, zoals rekeningen die na de betalingstermijnen aankomen, vertragingen bij brieven van ziekenhuizen, onder andere," zei hij.

Volgens de burgemeester "zou, als het om een particuliere onderneming zonder openbare dienstverplichting zou gaan, de wet van de markt dit oplossen, maar dat is niet het geval".

"We moeten eisen dat deze kwestie wordt gecontroleerd, want er is een groot deel van de bevolking dat afhankelijk is van de goede werking van deze diensten, namelijk bij de uitbetaling van pensioenen, subsidies of ziekteverlof", benadrukte hij.

Andere burgemeesters die aanwezig waren op de vergadering van dat orgaan, waarin 17 gemeenten zijn verenigd, uitten eveneens hun bezorgdheid over de "slechte dienstverlening" van CTT, en daarom werd besloten om uitleg te vragen.

"Het uitvoerend comité zal een brief schrijven aan de voogdij waarin om uitleg wordt gevraagd", kondigde de voorzitter van de AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, aan.