"Om ervoor te zorgen dat EU-burgers vrij kunnen reizen, ongeacht de ontwikkeling van de pandemie, steunde de plenaire vergadering een besluit van de parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken om onderhandelingen met de lidstaten te beginnen om het certificaat - dat op 30 juni zou aflopen - met nog eens twaalf maanden te verlengen", aldus het EP in een verklaring.

De goedkeuring vond plaats tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in de Franse stad Straatsburg, waarbij de tekst over het digitaal certificaat Covid-19 met betrekking tot EU-burgers werd goedgekeurd met 432 stemmen voor, 130 tegen en 23 onthoudingen, en de tekst met betrekking tot onderdanen van derde landen werd goedgekeurd met 441 stemmen voor, 132 tegen en 20 onthoudingen.

De Europese assemblee zal nu met de Europese Raad onderhandelen om tot een onmiddellijke verlenging te komen, zodat de tekst in werking kan treden voordat de huidige regels aflopen.

Tussentijdse evaluatie

In deze onderhandelingen zullen de Europarlementariërs echter vragen om een tussentijdse evaluatie van de noodzaak om het digitale Covid-19-certificaat van de EU te handhaven, die moet worden uitgevoerd na zes maanden verlenging, dat wil zeggen aan het eind van het jaar, in december, waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid van afschaffing op basis van aanbevelingen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en het Comité voor de bescherming van de gezondheid.

De EP-leden eisen "dat de Commissie zes maanden na de verlenging van het systeem beoordeelt of het systeem noodzakelijk en proportioneel is", aldus de verklaring van het EP, eraan toevoegend dat het de bedoeling is "de duur van de verordening te beperken tot het noodzakelijke minimum en haar zo snel mogelijk af te schaffen".

In het geding is het digitale EU-certificaat, bewijs van (negatieve) test, vaccinatie tegen Covid-19 of herstel van infectie met het SARS-CoV-2-virus, dat begin juli 2021 in de Unie in werking is getreden om het reizen binnen de communautaire ruimte in de context van een pandemie te vergemakkelijken.

De uiteindelijke beslissing over het reizen berust bij de lidstaten.