"In het jaar 2022 zullen nog eens 2600 agenten worden toegelaten, waarvan er al 948 in opleiding zijn, plus 25 agenten van het PSP en 961 bewakers en 92 boswachters in opleiding. En andere trainingen zijn in voorbereiding", aldus José Luís Carneiro.

De minister voegde eraan toe dat het toekomstige voorstel voor een wet inzake de programmering van infrastructuur en uitrusting voor de veiligheidstroepen en -diensten voor de jaren 2022 tot 2026 aan het parlement zal worden voorgelegd en dat de investering op 600 miljoen euro zal worden geraamd.

Wat de investeringen betreft, legde de minister uit dat tegen het einde van het jaar meer dan 300 miljoen euro in infrastructuur en politie-uitrusting wordt gestoken.