"De regering levert grote inspanningen om de dekking op nationaal niveau te garanderen", aldus de staatssecretaris, die wees op "de inventarisatie door Anacom [Nationale Communicatieautoriteit] van de zwarte punten", dat wil zeggen gebieden waar geen internetdekking is.

Dit "is een eerste en zeer belangrijk proces: weten welke gebieden niet worden gedekt door hogesnelheidstechnologie of mobiele technologie", vervolgde Mário Campolargo.

De volgende stap is "deze gebieden te identificeren" en vervolgens "te investeren in een manier, via openbare aanbestedingen, om de dekking van deze gebieden te garanderen", voegde de staatssecretaris voor Digitalisering en Bestuurlijke Modernisering eraan toe.

De ambtenaar herinnerde eraan dat er een openbare raadpleging is geweest door Anacom, op verzoek van de uitvoerende macht, "en op dit moment worden de bijdragen geanalyseerd".

Daarna zal de regering bepalen "welke investeringen nodig zijn" en zullen openbare aanbestedingen worden uitgeschreven.