Volgens gegevens van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF) zijn in vergelijking met maart (34,6 miljoen euro) de investeringen die via het programma van de verblijfsvergunning voor investeringen (ARI) zijn aangetrokken, met 72,5% gestegen. In april werden 121 gouden visa verleend (in januari waren dat er 94, in februari ook 94 en in maart 73), waarvan 92 voor de aankoop van onroerend goed (43 voor stadsherstel) en 29 via het criterium kapitaaloverdracht.

De afgelopen maand werden 26 gouden visa toegekend aan de Verenigde Staten, 15 aan China, 13 aan Turkije, 11 aan India en 8 aan Brazilië. In deze periode werden 116 verblijfsvergunningen verleend aan herenigde gezinsleden, met een totaal van 393 voor het jaar.