"De bestrijding van geweld in de sport is een prioriteit, en het is altijd een voortdurende strijd, ook al is er vooruitgang in dit werk, het is altijd mogelijk om meer te doen", zei Ana Catarina Mendes.

De minister herinnerde eraan dat geweld, racisme en vreemdelingenhaat "transversaal zijn" voor de samenleving, en garandeerde dat de regering "deze kwestie niet zal verwaarlozen".

Ana Catarina Mendes legde de nadruk op preventie, op de herziening van de veiligheidsmodellen van de sportlocaties en op bewustmakingscampagnes, en herinnerde eraan dat de Autoriteit voor de preventie en bestrijding van geweld in de sport (APCVD) dit werk al doet.

De minister, die door de PSD-afgevaardigde André Coelho Lima was geattendeerd op de vermeende beledigingen van de voetballer Rochinha van Vitória de Guimarães door supporters van Boavista, zei vrijdag: "Het is noodzakelijk uitingen van haat en racisme te veroordelen, of dat nu in de sportcontext is of in welke ruimte dan ook".