"De regering heeft een nooit eerder gekende maatregel goedgekeurd [...], een mechanisme dat een zeer zeer duidelijke doelstellingen heeft: de omvang van de prijzen beperken, degenen die het meest blootgesteld zijn beschermen en, ten derde, de kosten en baten socialiseren", zei de minister van Milieu en Klimaatactie, Duarte Cordeiro.

"We zullen een zeer aanzienlijke verlaging van de elektriciteitsprijs krijgen, wat besparingen oplevert voor gezinnen en bedrijven", verklaarde de minister.

Eind april bereikten de regeringen van Portugal en Spanje in Brussel een politiek akkoord met de Europese Commissie over de invoering van een tijdelijk mechanisme waarmee de gemiddelde gasprijs kan worden vastgesteld op 50 euro per MWh.

Verwacht wordt dat het mechanisme ongeveer 12 maanden zal duren en het mogelijk zal maken de gemiddelde gasprijs vast te stellen op ongeveer 50 euro per megawatt, tegenover de huidige referentieprijs op de markt van 90 euro, waarbij de prijs begint bij 40 euro.