In een verklaring zegt de PSD van Lissabon dat "de linkse meerderheid in de gemeenteraad van Lissabon haar wil heeft opgelegd om het autoverkeer op de Avenida da Liberdade op zon- en feestdagen te verbieden en de snelheid van het verkeer te verminderen met 10 kilometer [per uur] in de stad", zonder dat er "een openbare raadpleging van de bevolking heeft plaatsgevonden, zonder de handelaars, de culturele agenten of de parochieraden te raadplegen".

"PSD Lisboa zal alles in het werk stellen om een oplossing te vinden die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de bevolking, ook vanuit juridisch oogpunt, gezien het ontbreken van een voorafgaande openbare raadpleging en het ontbreken van adviezen en studies van de diensten, die het besluit uiteindelijk kunnen terugdraaien", luidt de nota die op de Facebook-pagina van de partijraad is gepubliceerd.

Voor de PSD hebben de raadsleden die het voorstel voor Livre hebben goedgekeurd besloten om verder te gaan met "hun wil die op geen enkele manier in overeenstemming is met de democratische manier waarop beslissingen moeten worden genomen, met mensen en voor mensen ".