"Tussen 1 juni 2020 en 10 mei 2022 werden 3.982.250 nieuwe gevallen van covid-19-infectie geregistreerd in BI SINAVE. Bij deze waarde komen 194.244 episodes van herinfectie, volgens de voorgestelde definitie, die 4,65% van het totale aantal meldingen uitmaken", staat in een technisch rapport van de DGS.

Volgens het document is de prevalentie van gevallen van herinfectie het hoogst in de periode waarin de Ómicron-variant van SARS-CoV-2 vaker voorkomt, met een aandeel van 6,10%, meer dan de ongeveer 2% van de periode waarin de Delta- en Alpha-varianten overheersten, en slechts 0,35% ten tijde van de oorspronkelijke variant die in Wuhan, China, werd geïdentificeerd.

Gevallen die geregistreerd zijn op het BI SINAVE-platform - National Epidemiological Surveillance System - worden beschouwd als verdacht van herinfectie wanneer er een positieve test is na 90 dagen van de laatste episode van infectie, zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

"De opkomst van de zorgwekkende Ómicron-variant heeft de waarschijnlijkheid van herinfectie veranderd: herinfectie is vijf keer waarschijnlijker dan bij de zorgwekkende Delta-variant", aldus het technisch verslag, dat eraan toevoegt dat het, om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het proces van epidemiologische surveillance te behouden, nodig was de methodologie voor het tellen van gevallen aan te passen, waarbij ook verdenkingen van herinfectie worden meegenomen.