"Portugal is, in heel Europa, een van de landen die de gevolgen van de klimaatverandering, extreme verschijnselen en het stijgende waterpeil het meest voelen en het meest zullen voelen", aldus de minister.

Duarte Cordeiro benadrukte dat "de hele kustlijn permanente, waakzame en volhardende actie zal vergen om de stranden te herstellen, het duinsysteem te vervangen en de kustverdedigingsstructuren te onderhouden.

De minister herinnerde eraan dat "reeds belangrijke investeringen aan de kust" zijn gepland, met middelen voor Europese financiering, ten belope van 143ME, waarvan 118ME reeds is goedgekeurd en ongeveer 77ME reeds is uitgevoerd.