De steun van de SEF werd gevraagd om "het hoofd te kunnen bieden aan de te verwachten exponentiële toename van het aantal passagiers in de zomerperiode, die samenvalt met de tweede oceaanconferentie van de Verenigde Naties in Portugal", kondigde de SEF in een verklaring aan.

"Het is daarom van essentieel belang de capaciteit van de SEF om de buitengrenzen van de Europese Unie te controleren, te versterken, de veiligheid van het Schengengebied te garanderen en de gewenste vlotte verwerking van passagiers die het land via de luchtgrenzen binnenkomen en verlaten, te bevorderen".

Volgens het document zal de operationele ondersteuning van de PSP met SEF "worden verzorgd door gekwalificeerde agenten met een opleiding van SEF-opleiders, in het kader van het lopende herstructureringsproces".

De herstructurering, die voorziet in het einde van de SEF en de verdeling van de bevoegdheden en het personeel over de PSP, de GNR, de gerechtelijke politie, het instituut van registers en notarissen en een nieuw op te richten orgaan, het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA), is al twee keer uitgesteld [door de vorige en de huidige regering].