Dit gebeurt nadat Brussel zijn goedkeuring heeft gehecht aan de beschikbaarstelling van middelen voor plattelandsontwikkeling. Volgens de minister van Landbouw van Portugal kan de steun oplopen tot 15.000 euro voor individuele of collectieve landbouwers of tot 100.000 euro voor agrovoedingsbedrijven.

De fondsen zijn bedoeld voor steun aan de extensieve veehouderij, die te lijden heeft onder de stijging van de rantsoenen en de droogte, maar ook aan andere sectoren die te lijden hebben onder de stijging van de productiekosten, zoals de fruitteelt, de wijnbouw en de permanente en tijdelijke teelten.