De huidige golf van besmettingen door SARS-CoV-2, die naar verwachting in de eerste helft van juni zijn hoogtepunt zal bereiken, zal ongeveer 30 miljoen arbeidsuren verloren doen gaan, voorspelt een verslag van het Instituto Superior Técnico over de pandemie.

"In deze zesde golf worden de kosten van het vrij laten circuleren van het Covid-19 virus geraamd op meer dan 30 miljoen arbeidsuren als gevolg van ziekteverlof en isolatie, hetgeen een relevant effect zal hebben op het bruto binnenlands product in Portugal", aldus de risicobeoordeling van het Instituto Superior Técnico (IST).

Volgens het document dat is opgesteld door Henrique Oliveira, Pedro Amaral, José Rui Figueira en Ana Serro, die deel uitmaken van deze werkgroep die wordt gecoördineerd door de voorzitter van het IST, Rogério Colaço, bedraagt de schatting "niet minder dan 30 miljoen verloren uren" en wordt rekening gehouden met de prevalentie van infecties en de incidentie ervan in de beroepsbevolking, waarbij het werkloosheidspercentage in mindering wordt gebracht.

Volgens de deskundigen van het IST is deze prognose ook gebaseerd op de veronderstelling dat de piek van de huidige zesde golf van gevallen in de eerste week van juni zal worden bereikt.

Zesde golf

"De mogelijkheid van een zesde golf [naar voren gebracht in het laatste verslag van 9 mei] is duidelijk bevestigd", vermeldt het IST-document ook, waarbij het erop wijst dat de analyse van de officiële gegevens over de pandemie in Portugal "wijst op een toename van het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen", maar met een "minder intense versnelling dan in de voorgaande week".

In het verslag wordt ook gewaarschuwd dat de monitoring van de cijfers van de pandemie moet gebeuren op een "strikte en transparante manier tot de verklaring van het "einde van de pandemie" door de Wereldgezondheidsorganisatie".