Volgens het jaarverslag zijn de belangrijkste bedreigingen voor Portugal op het gebied van de drugshandel momenteel de handel in cocaïne door de lucht en over zee en de handel in hasj, over zee en in dit geval "meer geconcentreerd op de kust van de Algarve en de Vincentiaanse kust", waarbij de kust van de Algarve "een gebied is dat speciale aandacht van de autoriteiten vereist in preventieve en repressieve zin" vanwege het grote aantal geregistreerde voorvallen.

Doorreisplatform

Volgens het rapport is Portugal momenteel een "doorvoerplatform voor grote hoeveelheden hasjiesj uit Marokko en cocaïne uit Colombia, Peru en Bolivia", vanwege de geografische ligging van het land en zijn betrekkingen met Latijns-Amerika, met name Brazilië.

De criminele netwerken die actief zijn in de drugshandel onderscheiden zich door hun hoge organisatieniveau "met grote technologische capaciteiten en een sterke financiële macht, vaak met logistieke steuncellen op het nationale grondgebied die hun intrede in de Europese ruimte vergemakkelijken" .

De RASI vermeldt ook dat in Spanje gevestigde criminele groepen de nationale wateren gebruiken om snelle boten te onderhouden die worden gebruikt voor drugstransport, waarbij de autoriteiten in 2021 meer dan 20 van dergelijke schepen in beslag hebben genomen.

Toename van geweld

"Portugal heeft een toename geregistreerd van gewelddaden tegen mensen die in verband worden gebracht met drugshandel, wat een bron van toenemende bezorgdheid en vraag vormt voor de autoriteiten", aldus het rapport.

De pandemie, maar ook de "ten uitvoer gelegde maatregelen", voegt het RASI eraan toe, "hebben zeer aanzienlijke verstoringen in de circuits en de dynamiek van de handel teweeggebracht", die aanleiding hebben gegeven tot "aanzienlijke onderbrekingen" in de overbrengingen over land, maar uit gegevens van de autoriteiten blijkt dat criminele groepen "zich aan deze nieuwe realiteit hebben aangepast", door hun manier van handelen te veranderen en nu hun toevlucht te nemen tot online markten, digitale platforms, sociale netwerken en snelle leveringsdiensten om consumenten te bereiken.

De drugsproductie op het nationale grondgebied blijft onbeduidend, met uitzondering van hasj, waarbij wordt opgemerkt dat sinds 2020 "overdekte plantages zijn opgespoord en ontmanteld".

"De drugs die het meest intern worden verhandeld zijn nog steeds hasj, hetzij in de vorm van hasj, hetzij in de vorm van bladeren, cocaïne, heroïne en synthetische drugs", voegt RASI toe.

Uit officiële gegevens blijkt dat in 2021 "15,5 ton hasj (-56%), 10 ton cocaïne (-1,3%), 73,6 kilo heroïne (+74,6%) en 9.561 ecstasypillen in beslag zijn genomen (-60,6%)".

In 2021 werden 3.950 mensen gearresteerd voor drugsgerelateerde misdrijven, bijna allemaal mannen van 21 jaar of ouder en met de Portugese nationaliteit. Ook werden 406 wapens en meer dan 3,7 miljoen euro in beslag genomen.