Getiteld "Een nieuw normaal? Impacts and lessons from two years of pandemic in Portugal", heeft de studie - gecoördineerd door de onderzoekers Nuno Monteiro en Carlos Jalali - tot doel "vast te leggen wat er gebeurd is" tijdens de Covid-19 pandemie en "lessen te trekken" om "toekomstige crisissen en pandemieën" beter voor te bereiden.

In het vijfde hoofdstuk van de studie - "Democratie in tijden van een pandemie: gevolgen van de covid-19 pandemie voor het Portugese politieke systeem" - wordt benadrukt dat "de mate van tevredenheid van de Portugezen over de werking van de democratie (...) tijdens de pandemie aanzienlijk is gedaald".

Volgens de studie "is in slechts drie van de onderzochte landen - Malta, Slovenië en Oostenrijk - de daling gelijk aan of groter dan die in Portugal".

De studie wijst er echter op dat de houding van de burgers ten opzichte van democratie als regeringsvorm niet lijkt te zijn geschokt door de pandemie, en dat de Portugese steun voor de democratie nog steeds overweldigend is (meer dan 90%), vergeleken met andere landen.

Vertrouwen in de regering

Wat het vertrouwen in de regering betreft, was er "tijdens de pandemie (2020-2021) slechts een lichte daling", in tegenstelling tot "de heersende trend in de meeste Europese landen", waar dit vertrouwen werd versterkt.

Anderzijds is de steun voor een "regering van deskundigen" aanzienlijk toegenomen met de pandemie-ervaring: was in 2017 59% voorstander van dit type uitvoerende macht, in 2021 is dit cijfer gestegen tot 69%.

Het vooruitzicht van een regering met een sterke leider, "die zich weinig aantrekt van de controle door het parlement of van het toezicht op zijn prestaties via verkiezingen", is in dezelfde periode echter gedaald, van 50% in 2017 tot 42% in. 2021.

De studie wijst er ook op dat eurosceptische en populistische verschijnselen in tijden van crisis "vaak worden versterkt", maar benadrukt dat dit in Portugal niet is gebeurd.