Volgens de Portugese automobielvereniging (ACAP) waren er eind 2021 in totaal 5,41 miljoen personenauto's met een Portugese registratie, 2 procent meer dan in 2020. Daarvan had 25 procent (1,35 miljoen) zijn eerste registratie vóór 2001.

Deze situatie heeft gevolgen voor het milieu: voertuigen die eind vorig jaar meer dan 20 jaar oud waren, voldeden alleen aan de Euro 2-emissienorm, die van kracht was voor nieuwe registraties tussen 1997 en eind 2000, terwijl oudere auto's minder veiligheidsvoorzieningen aan boord hebben.

Deze situatie draagt ook bij tot de veroudering van het Portugese wagenpark: in 2021 had elke Portugese auto een gemiddelde leeftijd van 13,5 jaar, 0,3 jaar meer dan aan het eind van 2021. Volgens de ACAP is slechts 18,7 procent van de in Portugal geregistreerde voertuigen minder dan vijf jaar oud.

Volgens een rapport van ECO hebben de automobielverenigingen, om deze trend om te buigen, geëist dat er weer stimulansen komen voor de sloop van oudere voertuigen ten behoeve van de aanschaf van nieuwe voertuigen. In de afgelopen jaren werd alleen directe steun verleend voor de aankoop van volledig elektrische auto's uit het Milieufonds.

Wat de belastingheffing betreft, geldt dat hoe ouder de auto, hoe lager de geïnde inkomsten: alle auto's die vóór 30 juni 2007 zijn geregistreerd, betalen slechts een enkele motorrijtuigenbelasting (IUC), afhankelijk van de cilinderinhoud.

Voertuigen die op of na 1 juli 2007 zijn geregistreerd, betalen IUC op basis van de cilinderinhoud en de uitstoot van verontreinigende stoffen.

Renault met de meeste auto's

Renault is het merk met de meeste in Portugal geregistreerde voertuigen, met een totaal van 678.602, wat overeenkomt met 12,5 procent van het totale personenautopark. Peugeot en Volkswagen volgen op de tweede en derde plaats, met respectievelijk 9 procent en 8,3 procent van de registraties.

Wat de dichtheid betreft, heeft het district Faro de minste inwoners per auto, met 1,6 eenheden. Het district Bragança daarentegen heeft 2,4 inwoners per auto.