Twee weken geleden kondigde het gemeentebestuur van Lissabon aan dat de 21 radars die onlangs door nieuwe apparatuur zijn vervangen, vanaf aanstaande woensdag 1 juni in gebruik zouden worden genomen, waarbij werd opgemerkt dat de overige 20 apparatuur op nieuwe locaties vanaf diezelfde datum, maar "geleidelijk", in gebruik zullen worden genomen.

De gemeente, onder voorzitterschap van Carlos Moedas (PSD), verklaarde dat het doel van de nieuwe radars is "de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal ongevallen in de stad Lissabon te verminderen".

Tot de implementatie van de nieuwe radars als verkeersveiligheidsmaatregel werd besloten door het vorige college van burgemeester en wethouders, onder voorzitterschap van Fernando Medina (PS), waarmee een totale investering van 2,142 miljoen euro was gemoeid.

Volgens de gemeente zijn de nieuwe radars "moderne apparatuur met de modernste technologie, waarmee de snelheid op meerdere rijstroken en in beide richtingen tegelijk kan worden gecontroleerd", terwijl met de oude radars de snelheid slechts op één rijstrook kan worden gecontroleerd.