"Er kunnen wachtrijen zijn omdat het onmogelijk is een einde te maken aan de wachtrijen als gevolg van pieken van vier- of vijfduizend mensen die op bepaalde tijdstippen naar de luchthaven komen, maar wat wij garanderen is dat alles in het werk wordt gesteld door de autoriteiten en instellingen om de voorwaarden ter ondersteuning van de dienstverlening op de luchthaven te controleren en te versterken", aldus José Luís Carneiro.

De minister onderstreepte dat dit plan "een antwoord tracht te bieden op de toegenomen uitdagingen vanuit het oogpunt van de vraag" en "een snellere en efficiëntere respons wil bieden".

"Met dit plan wordt getracht deze toename het hoofd te bieden, maar het is duidelijk dat het tijd is om toe te geven dat er altijd bepaalde perioden zijn waarin moet worden gewacht op de binnenkomst in een land met inachtneming van de veiligheidsregels van het land", zei hij.