Als we ons richten op vennootschapszaken, als u vennootschappen wilt oprichten om specifieke activiteiten uit te voeren, naar aanleiding van een idee of een bedrijfsconcept, of om activiteiten te wijzigen of toe te voegen, managers toe te voegen of te verwijderen, of zelfs partners toe te voegen of te verwijderen, met de technologieën waarover we in Portugal beschikken kan uw advocaat namens u de gewenste dienst aanvragen, zoals de oprichting, wijziging of opheffing van vennootschappen.

Bij de oprichting van uw bedrijf kan uw advocaat u adviseren over de beste manier om het bedrijf op te zetten, welke activiteiten het meest geschikt zijn voor uw bedrijf, evenals de oprichtingsakte en de statuten zelf, zodat u in de toekomst beschermd bent. Het is van essentieel belang een duidelijk concept te hebben van het te ontwikkelen project en van de producten die op de markt moeten worden gebracht of de diensten die moeten worden verleend.

Wil de onderneming levensvatbaar en rendabel zijn, dan moet de beroepservaring van de partners of medewerkers toereikend zijn, aangezien dit een troef zal zijn voor de duurzaamheid ervan. De markt moet zorgvuldig worden bestudeerd, evenals uw concurrentie.

Uw notaris kan uw vennootschap dezelfde dag nog oprichten zonder dat u, als u dat wenst, een bijbehorend handelsmerk hoeft te kiezen; of om een automatische handelsnaam te verkrijgen, een combinatie van de namen van de vennoten van de vennootschap. Bovendien wordt gegarandeerd dat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld, zowel wat betreft de oprichting als de overige verplichtingen van vennoten en zaakvoerders.

Na de oprichting van de vennootschap moet een bankrekening voor de vennootschap worden geopend en een beëdigd accountant worden aangesteld, zodat u de vennootschap bij de belastingdienst kunt laten registreren.

Vervolgens moet tot 30 dagen na de oprichting van het bedrijf de verklaring van de uiteindelijke gerechtigde (algemeen bekend als de RCBE) worden gedaan, waarin wordt vastgesteld wie een rechtstreeks belang heeft in het bedrijf of de entiteit, en de personen worden geïdentificeerd die eigenaar zijn van of feitelijke zeggenschap hebben over juridische entiteiten, zoals Portugese bedrijven, buitenlandse bedrijven die in Portugal zijn geregistreerd en ook verenigingen, stichtingen en andere entiteiten die niet onderworpen zijn aan commerciële registratie. Er zij op gewezen dat, zelfs indien de aandeelhouders zijn geïdentificeerd, personen die aandelen bezitten, ook al is dit indirect, eveneens in de verklaring moeten worden geïdentificeerd, evenals degenen die de feitelijke zeggenschap over het bedrijf hebben.

Er zij ook op gewezen dat, door te kiezen voor deze methode om een vennootschap op te richten, niet alleen de kosten van het register lager zullen zijn, maar dat u ook vaak zult kunnen profiteren van de verlengde openingstijden van het kantoor van een notaris.