Vanaf september zullen kinderdagverblijven gratis zijn voor ouders met hun kinderen in het eerste jaar van de kleuterklas.

Om de bestaande twijfels hierover weg te nemen, benadrukte Ana Mendes Godinho, minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, dat deze nieuwe maatregel niet afhankelijk is van het inkomen van de ouders en "zal gelden voor alle kinderen die tot de leeftijd van één jaar naar een crèche in de sociale sector gaan".

Dit is "een historische maatregel" voor het land, zei ze. "Het wordt gedaan via een partnerschap met de sociale en solidaire sector en de gratis kinderdagverblijven zijn twee jaar geleden begonnen, na te zijn begonnen met gezinnen met een lager inkomen", wees Ana Mendes Godinho erop.

Ze benadrukte dat dit een "historische stap" is die het land aan het voorbereiden is, en dat "het zelfs een voorbeeld is vanuit Europees oogpunt", namelijk het uitbreiden van gratis kinderopvang naar alle kinderen in de sociale sector, ongeacht het inkomen van de ouders.

De minister voegde eraan toe dat dit proces in fasen zal verlopen, te beginnen met kinderen tot één jaar, zodat tegen 2024 alle drie de jaren van dagopvang gedekt zullen zijn door gratis opvang. In haar woorden is dit een "essentiële maatregel" in de strijd tegen armoede.

Ana Mendes Godinho benadrukte ook dat het doel van de regering niet alleen is om een netwerk van gratis kinderdagverblijven te hebben, maar ook om alle kinderen te bereiken die deel uitmaken van het samenwerkingsnetwerk dat in het hele land is opgezet.