In een verklaring wijst Correios de Portugal "deze situatie ten stelligste van de hand en deelt mee dat zij op geen enkele wijze hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van enig soort online beleggingsplatform, noch aan enige andere soortgelijke oplossing".

Zij bevelen het publiek ook aan "bijzondere voorzichtigheid in acht te nemen met betrekking tot de gepresenteerde inhoud, en te onthouden dat het afsluiten van een contract voor een financieel product of een financiële dienst altijd moet worden voorafgegaan door een zorgvuldige verificatie van de legitimiteit van de entiteit die het verkoopt, waarbij altijd elke inhoud die verdacht lijkt, moet worden verworpen".

Phishing, benadrukt CTT, "is een onlinefraude-techniek waarbij via sms-berichten, e-mails of berichten op sociale media [sociale netwerken] wordt geprobeerd vertrouwelijke informatie te verkrijgen, zoals inlogaccounts, wachtwoorden of bankgegevens, onder gebruikmaking van de identiteit van betrouwbare instellingen".

Het doel van dit soort cyberaanvallen is de gebruiker naar een valse website te leiden om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen.

CTT verstrekt op zijn officiële website informatie over deze frauduleuze constructies, waarbij het imago van Correios de Portugal wordt gebruikt.