Gevraagd naar de toename van het aantal gevallen en het feit dat Portugal een van de landen is met het hoogste aantal besmettingen, zei Marta Temido dat er in het land "een goede traditie" van registratie bestaat, waaruit "de dimensie van het probleem" blijkt.

"Op dit moment, wat we in dit verband kunnen zeggen is dat we hebben geprobeerd om een zeer reële en zeer toegewijde registratie van het aantal nieuwe gevallen van besmetting met het monkepoxvirus te maken", zei de minister.

De minister onderstreepte dat de aantallen van elk land altijd ook een weerspiegeling zijn van hun meldingsstrategie en klinische bezorgdheid in dit verband en "van land tot land sterk verschillen".

Maar, aldus Marta Temido, "de bezorgdheid" gaat op dit moment vooral uit naar "de goede gezondheid van de mensen die het virus hebben opgelopen en die in de gaten worden gehouden".

De minister van Volksgezondheid zei ook dat de autoriteiten "deze ontwikkeling met de nodige zorgvuldigheid, maar zonder overdreven voorzichtigheid" volgen.

Over de vraag of er een profieldefinitie voor deze patiënten bestaat, zei ze dat we het hebben over "een ziekte en ziekten kiezen mensen".

"Daarom is het heel belangrijk dat het medisch advies wordt opgevolgd", concludeerde Marta Temido, die eraan toevoegde dat de nationale strategische reserve van geneesmiddelen waarover het land reeds beschikt, het vaccin tegen pokken omvat. "En we zijn attent op wat de noodzaak is om de nationale strategische reserve te versterken".