Volgens de kostenindex voor de bouw van nieuwe woningen (ICCHN), die wordt gemeten door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), vertoonden de materiaalprijzen en de arbeidskosten schommelingen van respectievelijk 20,5% en 5,8% op jaarbasis.

De stijging van de ICCHN in april ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder is de hoogste sinds januari 2001, volgens gegevens uit de reeks die door het statistisch instituut zijn verstrekt, en dit de tweede maand op rij is met een stijging in de dubbele cijfers .

De materiaalkosten droegen 11,9 procentpunt bij aan de jaar-op-jaar stijging van het ICCHN (8,9 procentpunt in maart), aldus het INE, dat hieraan toevoegde dat "de bijdrage van de arbeidskostencomponent daalde tot 2,4 procentpunt (2,7 procentpunt in de voorgaande maand)".