Het Agentschap voor het geïntegreerde beheer van plattelandsbranden (AGIF) heeft aan het parlement het activiteitenverslag van het geïntegreerde beheerssysteem van plattelandsbranden voor 2021 overlegd.

In het document, dat inmiddels openbaar is gemaakt, wordt opgemerkt dat er in 2021 minder branden, minder verbrand areaal en minder doden waren, en dat er dat jaar 316 miljoen euro is geïnvesteerd in het risicobeheer van plattelandsbranden (9% meer dan in 2020), waarvan 46% voor preventie en 54% voor repressie.

Met minder branden (8.223), minder verbrande oppervlakte (28.415 hectare) en minder doden (zes), bevestigt het jaar 2021 "de dynamiek van het veranderen van het risicogedrag van de bevolking", aangezien praktisch "alle branden door mensen worden veroorzaakt", aldus het AGIF-rapport.