Indien de staking wordt bevestigd, volgt zij op de overwerkstaking die door dezelfde vakbond, die banden heeft met de CGTP, is uitgeroepen en die sinds 3 juni van kracht is.

De werknemers eisen onmiddellijke loonsverhogingen die gelijke tred houden met de inflatie en hoger liggen dan de 0,9% die aan het begin van het jaar werd toegepast.

De staking betreft overwerk, vanaf het achtste uur van de dienst en werk op rustdagen.