Volgens de tweede raming van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) is de inflatie in Portugal in mei gestegen tot 8%, tegen 7,2% in april. Dit is het hoogste cijfer dat sinds februari 1993 is geregistreerd.

Hoewel het verschijnsel zich nu op grotere schaal voordoet, blijft energie de grootste bijdrage leveren aan de sterke prijsstijging in Portugal. De energie-inflatie is versneld tot 27,3% (26,7% in april), het hoogste cijfer sinds februari 1985.

Een andere component die is versneld, is de prijsindex voor onbewerkte voedingsmiddelen, die in mei 11,6% bedroeg, tegen 9,4% in april.

In vergelijking met april zijn de prijzen voor huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen, en alcoholhoudende dranken en tabak in mei op jaarbasis gestegen. Volgens het bureau voor de statistiek zijn elektriciteit, aardgas, vers of gekoeld fruit, wijn en woninginrichting de goederen die het meest zijn opgewaardeerd.

"Vervoer en communicatie daarentegen vertoonden een daling van het jaar-op-jaar veranderingspercentage tot respectievelijk 10,8 procent en 2,2 procent (13,1 procent en 3,2 procent in de voorgaande maand)," aldus het INE.

Voor het eerst sinds de inflatie in Portugal begon te versnellen, bedroeg de gemiddelde variatie van het inflatiecijfer over de laatste twaalf maanden meer dan 3%. In mei bedroeg het 3,4%, tegen 2,8% in april.

De regering rekent op een vertraging van de prijzen in de tweede helft van het jaar.