"Ter bevordering van een geordende en gereguleerde veilige migratie en in de strijd tegen het tekort aan arbeidskrachten is een nieuw soort visum gecreëerd, namelijk een visum voor werkzoekenden. Hiermee kunnen vreemdelingen die op zoek zijn naar werk het Portugese grondgebied binnenkomen voor een periode van 120 dagen, verlengd met nog eens 60 dagen, voor een totaal van 180 dagen", aldus Ana Catarina Mendes, de minister van Parlementaire Zaken.

De minister verklaarde ook dat de regering een einde heeft gemaakt aan wat zij beschouwde als "een anachronisme dat lange tijd heeft bestaan, namelijk de quotaregeling voor verblijfsvisa voor werk".

Deze maatregelen zijn opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke regeling voor de binnenkomst, het verblijf, het vertrek en de verwijdering van vreemdelingen van het nationale grondgebied, dat nu door de Raad van Ministers is goedgekeurd.