"De kwestie van de verbetering van de opleidingscapaciteiten is van essentieel belang. En dan zijn er nog andere oplossingen. We verwaarlozen de mogelijkheid niet om artsen in het buitenland aan te werven en als we echt problemen hebben om hier specialisten op te leiden, zullen we overwegen om ze in andere landen op te leiden", zei de minister van Volksgezondheid, Marta Temido.

Nog steeds wat de mogelijkheid van werving en opleiding in het buitenland betreft, voegde de minister eraan toe dat er contacten zijn gelegd.

"We leggen contacten - het is geen geheim, het is geen voorbehoud - met enkele landen om te begrijpen hoe we problemen die systeemproblemen zijn met externe middelen kunnen aanpakken. In het verleden is dit al gebeurd in specifieke, concrete situaties," zei zij.

In Portugal gaf zij toe dat zij met de Ordem dos Médicos de uitbreiding van de opleidingscapaciteit in het land bespreekt.

"Het is aan de regering, met het advies van de Orde van Geneesheren, om deze vast te stellen en we zullen samenwerken om ze zo veel mogelijk uit te breiden, hoewel we weten dat er bij het laatste vergelijkend onderzoek voor specialisten vacatures waren die niet werden ingevuld. Daarom hebben we ook een probleem van aantrekkelijkheid van medisch werk, dat niet alleen in de Nationale Gezondheidsdienst (SNS) speelt", zei ze, en ze weigerde "in discussie te gaan" over de vraag of het land "te veel artsen of te weinig artsen" heeft.