Brokervergelijkingssite InvestinGoal onderzocht gegevens om na te gaan in welke landen de meeste oplichting plaatsvond en het meeste geld verloren ging, en ook welke landen over het algemeen veilig zijn voor oplichting.

Uit deze analyse bleek dat Portugal het minste geld verloor aan oplichting, met een totaal verlies van €1.334.877, een totaal van 0,07 per hoofd van de bevolking, en €991 per geval.

In veel van de onderzochte landen was het aantal gevallen van oplichting de laatste jaren toegenomen, vooral als gevolg van de pandemie van het coronavirus. De enige landen waar het aantal gevallen van oplichting niet is toegenomen, zijn België, Zwitserland en Japan, die alle een daling hebben gezien.

Filippo Ucchino, oprichter van InvestinGoal, verklaarde: "De pandemie heeft een proces versneld dat al aan het toenemen was: sociaal isolement en eenzaamheid. Dit heeft de perfecte omstandigheden gecreëerd voor fraudeurs, die zich vooral hebben gericht op ouderen, die vatbaarder zijn voor wat FEV wordt genoemd, Financial Exploitation Vulnerability. Inderdaad, financiële oplichting, crypto's in het bijzonder, neemt voortdurend toe."

Veel landen hebben geprobeerd oplichters te voorkomen door organisaties of gespecialiseerde eenheden op te zetten om oplichting in de gaten te houden, hun politiemacht uit te breiden om oplichting in de gaten te houden, effectievere manieren te creëren om oplichting te melden en ook het publiek voor te lichten.

In Japan moet een inwoner die wordt benaderd door iemand die beweert een familielid of vriend te zijn die geld nodig heeft, de politie op de hoogte brengen en met hen samenwerken om de oplichter te pakken - slachtoffers kunnen hiermee 10.000 yen (77,50 euro) verdienen.

Filippo voegde hieraan toe: "Helaas zullen deze oplichters altijd een manier vinden om mensen te pakken te krijgen. Het enige dat hen echt kan 'stoppen' is door meer bewustzijn te verspreiden."