"Na de pandemie kende de eurozone een van de hoogste herstelpercentages in haar geschiedenis, mede dankzij brede budgettaire steun en monetair beleid", aldus ECB-president Christine Lagarde.

Nu wordt de eurozone geconfronteerd met een sterke stijging van de inflatie als gevolg van hogere energiekosten, 'knelpunten' en de normalisering van de vraag, nu de economieën weer opengaan.

Maar deze gebeurtenissen hebben niet geleid tot "een significante verandering in het internationale belang van de euro", aldus Lagarde.

Het aandeel van de euro in de internationale valutareserves reserves steeg in 2021 met een half procentpunt tot 20,6%, en het aandeel van de euro van internationale schuldemissies met bijna drie procentpunten tot 24,6%.