Deze maatregel is door de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) ingevoerd vanwege de Covid-19-pandemie om persoonlijke bezoeken aan de servicebalie te voorkomen.

Deze functie werd in juli vorig jaar gelanceerd in de "Personal Area" van het SEF-portaal, waar burgers toegang hebben tot de functie "Automatische verlenging" van hun verblijfsvergunning.

Volgens een nota van SEF "is deze uitzonderlijke maatregel bedoeld om de gevolgen van de noodsituatie op gezondheidsgebied te verzachten, door uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen te nemen die het mogelijk maken hangende zaken te herstellen en het documentenbeheer voor buitenlandse burgers efficiënter te maken."

Tot nu toe zijn er meer dan 100.000 automatische verlengingen uitgevoerd, aldus de SEF.