Volgens de statistieken van Eurostat zijn de moeilijkheden nog groter in het geval van burgers uit landen met een lage menselijke ontwikkelings index (HDI). Meer dan een derde (35,7%) van de vrouwelijke onderdanen van een land buiten de EU met een lage of middelhoge HDI rapporteert belemmeringen te ondervinden bij het vinden van een baan, tegenover 31,1% van de mannen.

In het geval van vrouwen die onderdaan zijn van een land buiten de de EU met een hoge of zeer hoge HDI, meldt 27,3% moeilijkheden, terwijl slechts 20,9% van de mannen hetzelfde rapporteert.

Talen

Moeilijkheden om de taal van het gastland te beheersen is de meest genoemde belemmering, vooral door mensen die geboren zijn in landen met een lage HDI, met 10,5% van de vrouwen die dit onderwerp aansnijden tegenover 9,7% van de mannen.

Moeilijkheden bij het vinden van een baan als gevolg van vereisten inzake verblijf of staatsburgerschap visumvereisten is de enige belemmering die meer door mannen dan door vrouwen wordt genoemd. In het geval van onderdanen van een land buiten de EU met een lage of gemiddelde ontwikkelingsindex, wordt het onderwerp door 3,3% van de mannen tegen 2,8% van de vrouwen genoemd, terwijl het slechts door 2,1% van de mannen en 2,8% van de vrouwen wordt vermeld in het geval van onderdanen van een land buiten de EU met een hoog of zeer hoog ontwikkelingsniveau.