De SOS Pessoa Idosa Service is een dienst die wordt aangeboden door de Bissaya Barreto Stichting en werd opgericht in 2014, in Coimbra. Door deze dienst aan te bieden, wil de Coimbra stichting "steun te verlenen op een gepersonaliseerde manier", om dicht bij oudere "slachtoffers van geweld" te zijn, legden zij uit aan The Portugal News. Maar het is ook de bedoeling om de maatschappij te onderrichten, over een thema dat een "opkomend fenomeen" vormt.

Registreren van klachten

Fundação Bissaya Barreto ontvangt klachten in persoon, in de nabijheid van de stichting, of bij het slachtoffer thuis. Klachten kunnen ook via e-mail worden doorgegeven, of via de telefoonlijn, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.

Na registratie van de klacht, die kan worden ingediend door het slachtoffer of door iemand met kennis van het misbruik, zal de situatie worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, die in het geografische gebied van het slachtoffer optreden. Hoewel de de zaak aan de autoriteiten wordt overgelaten, zal de dienst SOS Pessoa Idosa altijd contact houden met het slachtoffer om de zaak te blijven volgen.

Volgens statistische gegevens van de Stichting zijn de verzoeken om hulp meestal afkomstig van vrouwen tussen 75 en 84 jaar oud. Meer dan de helft van de slachtoffers leeft in een situatie van weduwschap, en 53 procent van de slachtoffers woont bij familieleden familieleden of verzorgers, de situaties waarin geweldssituaties het vaakst voorkomen. De meest voorkomende vorm van geweld is nalatigheid, die voor 32 procent van de klachten verantwoordelijk is, vijf procent duurt langer dan een jaar. Volgens de klachten zijn de meeste agressors familieleden van het slachtoffer. Ongeveer 40 procent van de agressors zijn mannen, namelijk kinderen van slachtoffers.

De meeste klachten werden ingediend door mensen die in het district Lissabon wonen, gevolgd door Setúbal en Porto en Coimbra, op de derde plaats, met 10 procent van de klachten.

De contact lijnen om een situatie te melden zijn:

Telefoon lijn (geen gesprekskosten): 800102100

E-mail adres: sospessoaidosa@fbb.pt

De website waar een formulier voor klachten kan worden gevonden: https://www.fbb.pt/sos