"De in juni waargenomen ontwikkeling is het gevolg van de negatieve bijdrage van alle componenten: verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de economische situatie van het land, de financiële situatie van het huishouden en de realisatie van belangrijke aankopen door gezinnen en meningen over de voorbije ontwikkeling van de situatie", aldus het Nationaal Instituut voor Instituut voor de Statistiek (INE).

Prijsstijgingen verwacht

De consumenten verwachten ook verdere prijsstijgingen van producten in de komende maanden: het saldo van de meningen over de ontwikkeling van de prijzen in de afgelopen 12 maanden, steeg tot 79,2 punten, gelijk aan het maximum van de reeks, opgetekend in mei 2008.

De indicator van het economisch klimaat daalde voor de tweede opeenvolgende maand, tot 1,7%. De raming is gebaseerd op de antwoorden op enquêtes van ondernemingen in de verwerkende industrie, de handel, de bouw en openbare werken en diensten.

In de bedrijven zijn de vertrouwensindicatoren voor de verwerkende industrie, handel en dienstensector in juni verbeterd. De enige uitzondering was het segment gewijd aan bouwnijverheid en openbare werken.