Volgens een snelle schatting van de statistische dienst van de Europese Unie (EU) wordt de stijging van de inflatie - zoals gemeten door de geharmoniseerde consumentenprijsindex - nog steeds aangewakkerd door de jaar-op-jaar stijging van de prijzen in de energiesector (41,9%, tegen 39,1% in mei), gevolgd door levensmiddelen alcohol en tabak (8,9%, tegen 7,5% in mei), niet-energetische industriële goederen (4,3%, tegen 4,2%) en diensten (3,4%, tegen 3,5% in mei).

Het inflatiecijfer in de eurozone en in de EU is versneld sinds juni 2021 onder invloed van stijgende energieprijzen en bereikt recordniveaus sinds november.