Volgens Pedroso zijn de onderwijsinstellingen voor geneeskunde en "uitgerust met personeel en apparatuur" om te helpen aan deze behoefte te voldoen.

Dit Nationaal Gezondheidssysteem voor dieren in gevaar is ontworpen om te reageren op alle soorten dieren onder de hoede van verenigingen, opvangcentra, gemeenten en gezinnen in nood.

"Deze hulp is niet alleen voor honden en katten, het is voor dieren, benadrukte zij, in verklaringen aan de Lusa, die het voorbeeld gaf van paarden of runderen die mogelijk hulp nodig hebben.

Laurentina Pedroso benadrukte dat het niet gaat om een model van steun "voor iedereen", maar "voor dieren in gevaar", gericht op sociale hulp en dat "een project van deze omvang onder de bevoegdheid van de staat moet vallen".

Pedroso zei dat er meer dan een miljoen euro beschikbaar is om faculteiten te betrekken bij de ondersteuning van de diergezondheid en dat er middelen zijn toegewezen voor het gehele project.

"Deze kwestie moet naar mijn mening voor het einde van dit jaar worden opgelost," zei Laurentina Pedroso, ook directeur van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universidade Lusófona.