Vanuit dat inzicht kunnen betere investeringsbeslissingen worden genomen. Nu en in de toekomst. Hieronder probeer ik tot de essentie te komen van wat er aan de hand is geweest.

Een goed functionerend financieel systeem moet het mogelijk maken schaarse spaargelden te richten op de meest veelbelovende investeringsmogelijkheden. Echter, als gevolg van de spaaroverschotten en de drukpersen van de centrale banken, is er te veel geld rondgestrooid en zijn er investeringen gedaan in kansen die misschien niet gefinancierd hadden moeten worden. Als een bedrijf miljarden aan investeringen heeft ontvangen, maar realistisch gezien nooit winstgevend zal zijn, dan is dat geld verspild en is het schadelijk voor de economische groei op de op lange termijn. Vooral in een klimaat van sterk stijgende rentevoeten, zullen veel van deze bedrijven niet overleven.


In verband met het bovenstaande en als verder gevolg van dat er te veel geld rondgaat, zijn beleggers bereid om lager rendement te accepteren op een naar risico gewogen basis. Omdat uiteindelijk het investeringsaanbod (degenen die investeren) en de vraag naar investeringen (zij die investeringen nodig hebben) ook onderhevig zijn aan vraag- en aanbodkrachten. Het lagere vereiste rendement komt tot uiting in de stijging van de prijzen van activa: aandelen, schuldinstrumenten, de prijs van residentieel en commercieel vastgoed, enz. Op zoek naar rendement zijn sommige beleggers bereid te investeren in risicovolle mogelijkheden met slechte fundamentals, waardoor het risico in het financiële stelsel als geheel toeneemt.


Natuurlijk was inflatie een van de belangrijkste krantenkoppen van de afgelopen maanden en de voornaamste zorg voor veel consumenten. Al het geld dat rondgaat, verhoogt de vraag naar een eindig aanbod van diensten en producten, verergerd door bevoorradingsproblemen door de oorlog in de Oekraïne, Covid, personeelstekorten in diverse sectoren en onderinvesteringen in belangrijke industrieën zoals olie hebben geleid tot aanzienlijke inflatie.


De reactie

De centrale banken zijn wereldwijd zijn met geld uit het financiële systeem te halen, wat leidt tot hogere rentepercentages en een ommekeer... van wat ik hierboven beschreef, indien succesvol. Ik denk dat het het beste te vergelijken is met... een aardbeving die de financiële wereld treft: de gebouwen met stevige funderingen (d.w.z. bedrijven van goede kwaliteit) zullen blijven staan, terwijl de gebouwen die overhaast zijn gebouwd en met de verwachting dat aardbevingen nooit zullen gebeuren (d.w.z. de bedrijven die geen uitzicht hebben op winstgevendheid), zullen instorten. Het risico wordt opnieuw beoordeeld en het vereiste rendement stijgt, waardoor de prijzen dalen, zelfs van bedrijven van goede kwaliteit.

Een van de taken van de centrale banken is het afvlakken van de economische cyclus, hetgeen zij, zo kan men stellen, collectief hebben nagelaten te doen omdat zij te laat hebben gehandeld door vorig jaar gedurende een lange periode te verklaren dat een aanzienlijke inflatie van voorbijgaande aard zou zijn. Het gevolg hiervan is dat zij nu hard op de rem moeten trappen, zoals de Federal Reserve in de Verenigde VS doet, wat mogelijk tot een wereldwijde recessie zal leiden. De Europese Centrale Bank heeft het bijkomende probleem dat het verhogen van de rentetarieven één of meer van haar lidstaten ten val kan brengen en er dus een grens is aan hoe hard er rem kan worden getrokken, wat betekent dat de inflatie een hardnekkiger probleem kan worden en de euro mogelijk verder kan verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Wat nu te doen?

Als financieel adviseur is elke cliënt uniek en en verdient dus advies op maat. Ik kan echter wel een paar algemene richtlijnen geven die nuttig kunnen zijn bij het bepalen van een gezonde beleggingsstrategie:

- Probeer niet te bepalen waar de bodem van de markt is, want dat is een dwaze opdracht. Statistisch gezien, is timing van de markt tot in de perfectie praktisch onmogelijk.

- Probeer emoties buiten uw investeringsbeslissingen te houden. Hebzucht is niet goed wanneer er een bull markt is, noch is angst een constructieve emotie in tijden van dalende markten.

- Focus op de fundamenten. Voor investeringen in aandelen, vraag uzelf af, welk bedrijf verwacht ik dat nog steeds winstgevend zal zijn over tien jaar en wat is de huidige waardering van dat bedrijf? Veel uitstekende bedrijven verloren ook waarde in de afgelopen maanden en kunnen dus zeer aantrekkelijk geprijsd zijn op dit moment.

- Onthoud vandaag door op te schrijven wat gebeurd is en lees het aan uzelf terug tijdens de volgende bull-run. Overtuig uzelf er niet van dat het de volgende keer anders zal zijn, want dat is niet zo.

- Bouw uw beleggingsportefeuille altijd zo op dat deze een ommekeer in de markt kan weerstaan. Wees zeer voorzichtig met het gebruik van leverage, diversifieer uw portefeuille en investeer, indien mogelijk, alleen geld dat u niet nodig hebt, zodat u zodat u geen activa hoeft te verkopen tegen lage prijzen.

Benieuwd wat ons advies op maat voor uw situatie zou zijn? Neem contact met ons op in het kantoor in Lissabon voor een vrijblijvend gesprek over wat wij voor u kunnen doen, vooral in deze tijden.

Blacktower Financial Management (+351 214 648 220) of e-mail info@blacktowerfm.com